poniedziałek, 11 czerwca 2012

Judaica zerkają na pałac biskupi

Widok na pałac biskupi we Włocławku,
ulica Gdańska w remoncie

Te same drzwi widziane od strony pałacu biskupów